Reguleringsplan

REGULERINGS-PLAN

MERK


Reguleringsplanen for Djupetjønn Hyttegrend blei endeleg vedteke 26.4.2018. Det har kome klager på vedtak om godkjenning av planen, og klagene må handsamast politisk i september. Dersom klager ikkje blir tatt til følgje då, blir planen vidaresend til Fylkesmannen for endeleg avgjerd.


Her er planen slik den blei godkjent i april 2018:


PLASSENUTENBak tomte- og hytteprosjektet Plassenuten står grunneigarar og søsken Agnes Fosse Hovden, Ingvild Hovden, Kari Hovden Hoslemo, Unn Hovden og Dag Hovden i samarbeid med Odd Nordmo frå Kristiansand som sjølv har hatt hytte ved Djupetjønn i mange år.

KontaktinformasjonIngvild Hovden:

post@plassenuten.no

Tel 959 79 856


Sørmegleren

Eivind Sæbø Severinsen:

eivind@sormegleren.no

Tel 404 08 047
Nettside levert av Hovdenkontoret